H.Mis ter gelegenheid 75 jaar bevrijding

Op zondag 19 januari aanstaande, zal het Broederschap deel nemen aan de viering van Echt 75 jaar bevrijd.

De broeders zullen om 10.45 uur de bisschoppen en de geestelijkheid afhalen bij de pastorie. Vervolgens trekken zij dan in processie naar de parochiekerk van de H. Landricus.

Om 11.00 uur zal de H.Mis plaatsvinden ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding.

Alle broeders en zusters zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor H.Mis ter gelegenheid 75 jaar bevrijding

Groot onderhoud

In de afgelopen weken zijn een aantal broeders flink in de weer geweest om de flambouwen onder handen te nemen. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ zijn alle flambouwen onder handen genomen. Dus liepen de broeders zondagmiddag tijdens de oremus dienst, in aanwezigheid van bisschop Harrie Smeets, met glimmende flambouwen de processie, Dank aan de poetsers.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Groot onderhoud

Jaarvergadering

Dinsdag 17 september zal de jaarvergadering van het Broederschap plaatsvinden bij Kefee De Witte. Tijdens deze vergadering is er gelegenheid om de jaarlijkse contributie te betalen.

Voorafgaand is er een H. Mis om 19.00 uur in de parochiekerk van de H.Landricus.

PS. Denk aan een kaartje met naam en lampnr. bij de offergang.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering

Octaaf van Schilberg

Zondag 8 september zal het broederschap aanwezig zijn bij de kapel van Schilberg ter gelegenheid van het Octaaf van Schilberg.

De leden van het broederschap worden verzocht om om 09.30 uur aanwezig te zijn. Beide aanwezige broederschappen zullen, net als voorgaande jaren en voorafgaand aan de H. Mis, een erehaag te vormen tijdens het overbrengen van het beeld van Maria van Schilberg van de kapel naar de tent.

Aanvang van de H. Mis is 10.00 uur.

Vertrouwende op een grote opkomst !

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Octaaf van Schilberg

Overlijden mevr. Netje Van Kempen-Aben

Afgelopen vrijdag is onze zuster mevrouw Netje van Kempen-Aben, echtgenote van wijlen Joep van Kempen, overleden.

De uitvaartdienst zal aanstaande vrijdag 16 augustus om 11.00 uur in de H.Landricuskerk plaatsvinden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Overlijden mevr. Netje Van Kempen-Aben

H. Missen ter nagedachtenis overleden broeders

Ook in de afgelopen periode zijn ons helaas weer enkele leden ontvallen. Ter nagedachtenis zijn er op onderstaande dinsdagen om 19.00 uur de H. Missen in de Landricuskerk :

Dinsdag 2 oktober voor dhr. Jan Wenmakers

Dinsdag 16 oktober voor dhr. Harrie Eussen

Dinsdag 23 oktober voor dhr. Hub Körvers

Dinsdag 30 oktober voor dhr. Piet Walraven

Dinsdag 6 november om 19.00 uur voor overleden broeders

 

Vertrouwende op uw aller aanwezigheid

 

P.S. vergeet het kaartje met naam en lampnr. bij de offergang niet

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor H. Missen ter nagedachtenis overleden broeders

Overlijden dhr. H. Jacobs

Ons bereikte het droeve bericht, dat op 18 september j.l., onze broeder dhr. Hub Jacobs is verleden.

Aanstaande vrijdag 21 september, om 19.00 uur, zal de avondwake plaatsvinden in de parochiekerk van de H. Landricus.

De plechtige uitvaartdienst vind een dag later plaats, zaterdag 22 september om 10.30 uur en eveneens in de H. Landricuskerk. Het broederschap zal daarbij de kist begeleiden. 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Overlijden dhr. H. Jacobs

Jaarvergadering

Bij deze nodigt het bestuur u vriendelijk voor de jaarvergadering op dinsdag 18 september a.s..

Om 19.00 uur is er eerst een H. Mis in de St.Landricuskerk.

Na afloop van deze H. Mis zal de vergadering worden gehouden bij Kefee De Witte aan het Vrijthof.

Aansluitend aan de jaarvergadering is er gelegenheid om de jaarlijkse contributie te betalen.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering

Octaaf van Schilberg

Het bestuur van de broederschap verzoekt de leden beleefd en indien mogelijk, de H. Mis bij te wonen ter gelegenheid van het octaaf van Maria te Schilberg.

Dit vindt plaats op zondag 2 september a.s.

We verzamelen om 09.30 uur voor het uitreiken van de sjerpen. De broederschappen zullen dan, net als vorig jaar, een erehaag vormen bij het overbrengen van het beeld van Maria van Schilberg van de kapel naar de tent.

Aanvang van de H. Mis is om 10.00 uur.

Na de H. Mis a.u.b. de sjerpen weer inleveren.

Vertrouwende op een grote opkomst!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Octaaf van Schilberg

uitvaart dhr. Piet Walraven

Ons bereikte het bericht, dat hedenochtend, 8 juni, onze broeder dhr. Piet Walraven is verleden.

Het bestuur van de broederschap verzoekt u beleefd en indien mogelijk, de uitvaartplechtigheid bij te wonen.

 Deze vind plaats op donderdag 14 juni om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Landrikuskerk.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor uitvaart dhr. Piet Walraven