Gebed

GEBED TOT DE H. AMBROSIUSAmbrosius

H. Ambrosius, God heeft ons in U een Heilige bisschop, een voortreffelijke leraar van het katholieke geloof en een voorbeeld van apostolische moed geschonken.
Gij, die zeer belangrijke functies vervulde in het Romeinse Keizerrijk, hebt niet geaarzeld het bisshopsambt over de stad Milaan te aanvaarden. Zonder voorbehoud hebt Gij U ingezet voor uw herderlijke taak, voor de vrijheid van de kerk voor de verkondiging van Gods woord.

 God wij bidden U:

Roep in Uw kerk mannen naar Uw hart, die haar met wijsheid en moed weten te leiden,
Bescherm op voorspraak van de H. Ambrosius het geloof in onze parochiegemeenschap en in onze Broederschap van de H. Ambrosius, opdat wij als leden van het broederschap van de H. Ambrosius, God dienen naar het voorbeeld van onze patroon door met moed te getuigen van Uw Kerk en door woord en voorbeeld uit te komen voor een christelijke levenswijze.